Tiêu chuẩn nước sinh hoạt ăn uống mới nhất Bộ Y Tế Chính Phủ ban hành

 • Cập nhật:
 • 387

Tiêu chuẩn nước sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT của Bộ Y Tế ban hành gồm những gì? Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, ô nhiễm môi trường nước đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Vậy mọi người cần dựa vào đâu để nhận biết nguồn nước mà mình đang sử dụng có đảm bảo an toàn hay không? Đừng bỏ qua bài viết sau đây biết được quy chuẩn nước ăn uống sinh hoạt mới nhất!

các tiêu chuẩn nước sinh hoạt
Tiêu chuẩn nước sinh hoạt của Bộ Y tế ban hành cần chú ý những nội dung gì?

1. Tiêu chuẩn nước ăn uống sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT của Bộ Y Tế

Tiêu chuẩn nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành đã được thay thế bởi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT về Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt và được áp dụng kể từ ngày 15/06/2019.

Qùa tặng ebook miễn phí – 100 câu hỏi – đáp về nước và kinh nghiệm xương máu làm sạch nguồn nước. Để nhận được đầy đủ ebook này, chúng tôi muốn mời bạn đăng ký thông tin của mình bằng cách điền vào mẫu đăng ký dưới đây. Đăng ký là hoàn toàn miễn phí và nhanh chóng

Đăng ký là hoàn toàn miễn phí và nhanh chóng

Hiện tại Tiêu chuẩn nước ăn uống theo QCVN 01:2009/BYT và đối với QCVN 02:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt vẫn còn hiệu lực cho đến hết 15/06/2021

Tiêu chuẩn nước sinh hoạt QCVN 01 giúp bạn tham khảo các chỉ tiêu để không vượt quá mức quy định, đảm bảo an toàn trong sinh hoạt hàng ngày. Nếu không sẽ dẫn đến rất nhiều căn bệnh nguy hiểm như ung thư, tiêu chảy, ngộ độc… thậm chí tử vong. Nếu chỉ số của các thành phần như Asen (As), Nitrit (NO2-), Mangan (Mn), Sắt (Fe)… vượt quá mức so với bảng dưới đây, bạn cần tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra phương pháp xử lý kịp thời.

Nước sạch có thật sự “sạch”, QUÁ KINH HÃI với những hình ảnh thực tế đằng sau

Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với nước dùng để ăn uống, nước dùng cho các cơ sở để chế biến thực phẩm (gọi tắt là nước ăn uống).

Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình khai thác, kinh doanh nước ăn uống, bao gồm cả các cơ sở cấp nước tập trung dùng cho mục đích sinh hoạt có công suất từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên (gọi tắt là cơ sở cung cấp nước).

Giảm giá!

Máy lọc nước ion kiềm giàu hydro Geyser Vuoxa i5000

 • Giá bán: 45,000,000đ (Đã bao gồm VAT)
Thông số kỹ thuật
 • Model : i5000
 • Công nghệ : Lọc Nano 4 in 1 Plus + Điện giải nước
 • Số lõi lọc : 3 lõi
 • Số tầng lọc : 12
 • Tốc độ lọc đề xuất : 2-3l/p

Giới hạn các chỉ tiêu chất lượng

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Giới hạn

tối đa cho phép

Phương pháp thử Mức độ giám sát
I II
1 Màu sắc TCU 15 15 TCVN 6185 – 1996 (ISO 7887 – 1985)/SMEWW 2120 A
2 Mùi vị Không có mùi vị lạ Không có mùi vị lạ Cảm quan/SMEWW 2150 B và 2160 B A
3 Độ đục NTU 5 5 TCVN 6184 – 1996 (ISO 7027 – 1990)/SMEWW 2130 B A
4 Clo dư mg/L Trong khoảng  0,3-0,5 SMEWW 4500Cl/US EPA 300.1 A
5 pH Trong khoảng 6,0 – 8,5 Trong khoảng 6,0 – 8,5 TCVN 6492:1999/SMEWW 4500 – H+ A
6 Hàm lượng Amoni mg/L 3 3 SMEWW 4500 – NH3 C /SMEWW 4500 – NH3 D A
7 Hàm lượng Sắt tổng số (Fe2+ + Fe3+) mg/L 0,5 0,5 TCVN 6177 – 1996 (ISO 6332 – 1988) / SMEWW 3500 – Fe B
8 Chỉ  số Pecmanganat mg/L 4 4 TCVN 6186:1996/ISO 8467:1993 (E) A
9 Độ cứng tính theo CaCO3 mg/L 350 TCVN 6224 – 1996 / SMEWW 2340 C B
10 Hàm lượng Clorua mg/L 300 TCVN 6194 – 1996(ISO 9297 – 1989)/ SMEWW 4500 – Cl- D A
11 Hàm lượng Florua mg/L 1.5 TCVN 6195 – 1996(ISO10359 – 1 – 1992)/ SMEWW 4500 – F- B
12 Hàm lượng Asen tổng số mg/L 0,01 0,05 TCVN 6626:2000 / SMEWW 3500 – As B B
13 Coliform tổng số Vi khuẩn/ 100ml 50 150 TCVN 6187 – 1,2:1996(ISO 9308 – 1,2 – 1990)/SMEWW 9222 A
14 E. coli hoặc Coliform chịu nhiệt Vi khuẩn/ 100ml 0 20 TCVN 6187 – 1,2:1996(ISO 9308 – 1,2 – 1990)/SMEWW 9222 A

Tiêu chuẩn nước ăn uống và sinh hoạt theo Luật định được áp dụng cho các đối tượng gồm: là các cá nhân, văn phòng làm việc, trường học, cơ quan tổ chức cùng các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh nước sinh hoạt dưới 1000m3 trong một ngày đêm.

Lưu ý, giới hạn tối đa cho phép mỗi hạng mục được chia làm hai loại. Mỗi tiêu chí sẽ có phạm vi áp dụng khác nhau, đó là:

 • Giới hạn I được áp dụng với các cơ sở, hộ gia đình kinh doanh cung cấp nước sinh hoạt.
 • Giới hạn II được  dùng cho các cá nhân hay hộ gia đình khai thác nước sinh hoạt.

2. Tiêu chuẩn nước uống trực tiếp QCVN 6-1:2010/BYT

Mỗi quốc gia và khu vực trên thế giới đều có những quy định riêng về tiêu chuẩn nước uống, Việt Nam cũng vậy. Bộ Y tế ban hành quy chuẩn nước uống trực tiếp QCVN6-1:2010/BYT vào ngày 02/06/2010 chính là Quy chuẩn Quốc gia cao nhất dành cho nguồn nước uống trực tiếp tại Việt Nam. Quy chuẩn nước uống trực tiếp QCVN6-1:2010/BYT chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2011.

tiêu chuẩn nước uống

Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này bao hàm những yêu cầu về tiêu chuẩn về khoáng chất, hàm lượng vi sinh,… có trong nguồn nước tại hộ gia đình và các sản phẩm nước đóng chai được sử dụng có thực sự an toàn để trực tiếp sử dụng hay không.

Quy chuẩn này không áp dụng đối với thực phẩm chức năng.

Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với:

 • Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai tại Việt Nam.
 • Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Các chỉ tiêu chất lượng

Tên chỉ tiêu Giới hạn tối đa Phương pháp thử Phân loại chỉ tiêu
Stibi, mg/l 0,02 ISO 11885:2007; ISO 15586:2003;

AOAC 964.16

A
Arsen, mg/l 0,01  TCVN 6626:2000 (ISO11969:1996);

ISO 11885:2007; ISO15586:2003;

AOAC 986.15

A
Bari, mg/l 0,7 ISO 11885:2007; AOAC 920.201 A
Bor, mg/l 0,5 TCVN 6635:2000 (ISO 9390:1990);

ISO 11885:2007

A
Bromat, mg/l 0,01 ISO 15061:2001 A
Cadmi, mg/l 0,003 TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986);

ISO 11885:2007; ISO 15586:2003;

AOAC 974.27; AOAC 986.15

A
Clor, mg/l 5 ISO 7393-1:1985, ISO 7393-2:1985,

ISO 7393-3:1990

A
Clorat, mg/l 0,7 TCVN 6494-4:2000 (ISO 10304-4:1997) A
Clorit, mg/l 0,7 TCVN 6494-4:2000 (ISO 10304-4:1997) A
Crom, mg/l 0,05 TCVN 6222:2008 (ISO 9174:1998);

ISO 11885:2007; ISO 15586:2003

A
Đồng, mg/l 2 TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986);

ISO 11885:2007; ISO 15586:2003;

AOAC 960.40

A
Cyanid, mg/l 0,07 TCVN 6181:1996 (ISO 6703-1:1984);

TCVN 7723:2007 (ISO 14403:2002)

A
Fluorid, mg/l 1,5 TCVN 6195:1996 (ISO 10359-1:1992);

TCVN 6490:1999 (ISO 10359-2:1994);

ISO 10304-1:2007

A
Chì, mg/l 0,01 TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986);

ISO 11885:2007; ISO 15586:2003;

AOAC 974.27

A
Mangan, mg/l 0,4 TCVN 6002:1995 (ISO 6333:1986);

ISO 11885:2007; ISO 15586:2003

A
Thủy ngân, mg/l 0,006 TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999);

AOAC 977.22

A
Molybden, mg/l 0,07 TCVN 7929:2008 (EN 14083:2003);

ISO 11885:2007; ISO 15586:2003

A
Nickel, mg/l 0,07 TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986);

ISO 11885:2007; ISO 15586:2003

A
Nitrat, mg/l 50 TCVN 6180:1996 (ISO 7890-3:1998);

ISO 10304-1:2007

A
Nitrit, mg/l 3 TCVN 6178: 1996 (ISO 6777:1984);

ISO 10304-1:2007

A
Selen, mg/l 0,01 TCVN 6183:1996 (ISO 9965:1993);

ISO 11885:2007; ISO 15586:2003;

AOAC 986.15

A
Hoạt độ phóng xạ a, Bq/l 0,5 ISO 9696:2007 B
Hoạt độ phóng xạ b, Bq/l 1 ISO 9697:2008 B

Lưu ý:

 • Chỉ tiêu loại A bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy.
 • Chỉ tiêu loại B không bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy nhưng tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm nước uống đóng chai phải đáp ứng các quy định đối với chỉ tiêu loại B.

Kiểm tra các chỉ tiêu về vi sinh vật:

I. Kiểm tra lần đầu
Chỉ tiêu Lượng mẫu Yêu cầu Phương pháp thử Phân loại chỉ tiêu
1. E. coli hoặc coliform chịu nhiệt 1 x 250 ml Không phát hiện được trong bất kỳ mẫu nào TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000, With Cor 1:2007) A
2. Coliform tổng số 1 x 250 ml – Nếu số vi khuẩn (bào tử) 1 và 2 thì tiến hành kiểm tra lần thứ hai

– Nếu số vi khuẩn (bào tử) > 2 thì loại bỏ

TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000, With Cor 1:2007) A
3. Streptococci feacal 1 x 250 ml ISO 7899-2:2000 A
4. Pseudomonas aeruginosa 1 x 250 ml ISO 16266:2006 A
5. Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit 1 x 250 ml TCVN 6191-2:1996 (ISO 6461-2:1986) A
II. Kiểm tra lần thứ hai
Chỉ tiêu Giới hạn tối đa cho phép

(Trong 1 ml sản phẩm)

Phương pháp thử Phân loại chỉ tiêu
n c n M
1. Coliform tổng số 4 1 0 2 TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000, With Cor 1:2007) A
2. Streptococci feacal 4 1 0 2 ISO 7899-2:2000 A
3. Pseudomonas aeruginosa 4 1 0 2 ISO 16266:2006 A
4. Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit 4 1 0 2 TCVN 6191-2:1996 (ISO 6461-2:1986) A

Lưu ý:

 • Chỉ tiêu loại A: bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy.
 • n: số đơn vị mẫu được lấy từ lô hàng cần kiểm tra.
 • c: số đơn vị mẫu tối đa có kết quả nằm giữa m và M, tổng số mẫu có kết quả nằm giữa m và M vượt quá c là không đạt.
 • m: là mức giới hạn mà các kết quả không vượt quá mức này là đạt, nếu các kết quả vượt quá mức này thì có thể đạt hoặc không đạt.
 • M: là mức giới hạn tối đa mà không mẫu nào được phép vượt quá.

> Xem thêm: Nước sinh hoạt là gì? Tình trạng ô nhiễm nước sinh hoạt hiện nay

Giảm giá!

Máy lọc nước ion kiềm giàu hydro Geyser Vuoxa i5000

 • Giá bán: 45,000,000đ (Đã bao gồm VAT)
Thông số kỹ thuật
 • Model : i5000
 • Công nghệ : Lọc Nano 4 in 1 Plus + Điện giải nước
 • Số lõi lọc : 3 lõi
 • Số tầng lọc : 12
 • Tốc độ lọc đề xuất : 2-3l/p

Một số yếu tố tiêu chuẩn nước uống chung

Tiêu chuẩn nước ăn uống sinh hoạt trên áp dụng chủ yếu cho các công ty, xí nghiệp, còn các hộ gia đình nếu áp dụng kiểm tra cả hơn 30 tiêu chí sẽ rất tốn kém chi phí. Đối với các gia đình, có thể kiểm tra theo các tiêu chí sau:

Tên chỉ tiêu Giới hạn tối đa cho phép Phương pháp thử
Màu sắc Giới hạn ở mức 15 TCU ISO 7887 – 1985
Mùi vị Không có mùi vị lạ Bằng cảm nhận / SMEWW 2150 B
Độ đục Tối đa 5 NTU TCVN 6184 – 1996
Hàm lượng Clo dư Giới hạn ở mức 0,3 – 0,5 SMEWW 4500 Cl
Hàm lượng Clo kết tủa Giới hạn ở mức 300 mg/l TCVN 6194 – 1996
Nồng độ pH Giới hạn ở mức 6 – 8,5 TCVN 6492 – 1999
Hàm lượng Amon Giới hạn ở mức 3mg/l SMEWW 4500 – NH3D
Hàm lượng Fe 2+ và Fe 3+ Giới hạn ở mức 0,5 mg/l SMEWW 3500 Fe
Hàm lượng Florua Không quá 1,5 mg/l TCVN 6195 – 1996
Hàm lượng Asen Không quá 0,01 mg/l TCVN 6626 – 2000
tiêu chuẩn nước uống của bộ y tế
Chỉ số đo TDS chính là phản ánh chính xác nhất chất lượng nguồn nước uống cần đạt được.

Nguồn tham khảo: thuvienphapluat.vn

3. Máy lọc nước ưu việt cho nguồn nước đạt chuẩn QCVN nước sinh hoạt

Hiện nay, để mọi người có thể sử dụng nguồn nước đảm bảo các tiêu chuẩn nước ăn uống sinh hoạt của Việt Nam theo như Bộ Y Tế ban hành thì máy lọc nước chính là giải pháp tối ưu nhất.

Tuy nhiên trên thị trường nước ta có rất nhiều chủng loại và thương hiệu khác nhau. Đặc biệt không phải sản phẩm nào cũng đảm bảo hiệu và chất lượng.

Nước máy có sạch không? Gia đình bạn liệu có đang tiếp tay cho độc tố phá hủy cơ thể ?

Đa số các loại máy lọc nước hiện nay đều cho ra loại tinh khiết. Tuy nhiên, đây là loại nước đã bị khử đi các khoáng chất cần thiết để phát triển cơ thể con người. Đặc biệt, nó còn gây hại cho sức khỏe khi bạn sử dụng trong thời gian dài. Chính vì vậy, nước ion canxi của máy lọc nước nano Geyser đang trở thành xu hướng mới được giới tiêu dùng lựa chọn.

Máy lọc nước Geyser Nano
Máy lọc nước Geyser với công nghệ Nano đảm bảo tiêu chuẩn nước sạch của bộ Y tế.

Sản phẩm có khả năng loại bỏ các tạp chất, kim loại nặng, vi khuẩn độc hại,…Đồng thời cơ chế lọc đa năng giúp giữ lại nước khoáng chất thiết yếu có lợi, cho ra đời nguồn nước ion canxi tốt cho cơ thể.

Máy lọc nước Geyser với công nghệ Nano tiên tiến đang là lựa chọn hoàn hảo mà nhà nhà tin dùng. Bởi mọi người có thể yên tâm khi nguồn nước mà mình sử dụng luôn đảm bảo chất lượng đúng như tiêu chuẩn nước ăn uống sinh hoạt mới nhất mà Bộ Y Tế ban hành. Chính vì vậy, để sở hữu chiếc máy lọc nước Geyser Nano, bạn hãy nhanh tay liên hệ với Geyser Việt Nam theo các phương thức dưới đây:

Giảm giá!

Máy lọc nước ion kiềm giàu hydro Geyser Vuoxa i5000

 • Giá bán: 45,000,000đ (Đã bao gồm VAT)
Thông số kỹ thuật
 • Model : i5000
 • Công nghệ : Lọc Nano 4 in 1 Plus + Điện giải nước
 • Số lõi lọc : 3 lõi
 • Số tầng lọc : 12
 • Tốc độ lọc đề xuất : 2-3l/p

Qùa tặng ebook miễn phí – 100 câu hỏi – đáp về nước và kinh nghiệm xương máu làm sạch nguồn nước. Để nhận được đầy đủ ebook này, chúng tôi muốn mời bạn đăng ký thông tin của mình bằng cách điền vào mẫu đăng ký dưới đây. Đăng ký là hoàn toàn miễn phí và nhanh chóng

Đăng ký là hoàn toàn miễn phí và nhanh chóng

Geyser Việt Nam – Máy lọc nước Nano Geyser ủy quyền

– Hà Nội: 114 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

– Hồ Chí Minh: Số 74 đường số 1, CityLand Park Hills, Phường 10, Gò Vấp, TP.HCM

– Điện thoại: 024.777.06686

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thạc sĩ Jocasta Phan đã có thời gian 7 năm đào tạo chuyên ngành điều trị, can thiệp dinh dưỡng tại Anh. Tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học về dinh dưỡng của con người, được đào tạo phát triển 9 năm về phân tích nguồn nước cho sức khỏe. Hiện là Trưởng ban cố vấn, nghiên cứu và phân tích nguồn nước tại Geyser Việt Nam nhằm đưa ra các giải pháp về sức khỏe góp phần nâng cao chất lượng đời sống sức khỏe sinh hoạt cho mọi người.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên Hệ Tư Vấn 0936048321