Bằng sáng chế của công ty Geyser

Các chuyên gia của Geyser đã phát triển một số vật liệu lọc và phương pháp lọc nước độc đáo. Chất lượng và hiệu quả của các phát triển được xác nhận bởi hơn 40 bằng sáng chế và các kỳ kiểm tra độc lập.

e8 40 bằng phát minh sáng chế và 28 chứng nhận Quốc tế

Một số bằng sáng chế nổi bật

  • Bằng sáng chế 2203721 từ 04.07.2001 Bộ lọc nước và phương pháp sản xuất nó (vật liệu Aragon).
  • Bằng sáng chế 2218984 từ 29/04/2002 Phương tiện lọc dựa trên Dolomite để khử nước.
  • Bằng sáng chế 2212378 từ ngày 18.07.2002 Thiết bị đưa chất phụ gia vào nước (thiết bị tạo khoáng cho bộ lọc gia đình).
  • Bằng sáng chế 2212378 từ 18.07.2002 Bộ lọc dòng chảy (TVT)
  • Bằng sáng chế 2261843 ngày 26 tháng 5 năm 2004. Thiết bị khử cặn (quasi-softener).
  • Bằng sáng chế 2286354 từ ngày 21.07.2005 Phương pháp lấy vật liệu lọc Aragon
  • Bằng sáng chế 201211611 từ 29/04/2012 Phương pháp khử hoạt tính của vi rút trong môi trường nước.
Liên Hệ Tư Vấn 0936048321