Giấy chứng nhận, chứng chỉ chất lượng sản phẩm Geyser

Những thành tựu và phát triển khoa học kỹ thuật của công ty Geyser đã được nhiều viện nghiên cứu của Nga và nước ngoài ghi nhận.

Giấy chứng nhận Geyser

Một số chứng nhận nổi bật của Geyser

Chứng nhận khả năng xử lý virus, vi khuẩn của Pasteur Pháp
Chứng nhận khả năng xử lý virus, vi khuẩn của Pasteur Pháp
Chứng nhận của Italia
Chứng nhận của Italia
Chứng nhận hiệu quả chăm sóc da của Viện Thẩm Mỹ Quốc tế
Chứng nhận hiệu quả chăm sóc da của Viện Thẩm Mỹ Quốc tế (Russia)
Chứng nhận hiệu quả chăm sóc da của Viện Thẩm Mỹ Quốc tế (Việt Nam)
Chứng nhận hiệu quả chăm sóc da của Viện Thẩm Mỹ Quốc tế (Việt Nam)
Liên Hệ Tư Vấn 0936048321