Giấy phép đăng ký kinh doanh tại Geyser Việt Nam

Giấy phép đăng ký kinh doanh

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty THHH thiết bị lọc nước Minh Anh.

Tên viết bằng tiếng nước ngoài: Minh Anh Water Filter Device Company Limited.

Tên viết tắt: Minh Anh Water co.,ltd.

2. Địa chỉ trụ sở chính

  • Số 114 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  • Điện thoại: 0243 6363 555.
  • Email: info@geyser.vn.

3. Các thông tin khác

  • Mã số doanh nghiệp: 0106664314.
  • Đăng ký lần đầu ngày 15.10.2014; đăng ký thay đổi lần gần nhất ngày 26.05.2017 tại Sở KH và ĐT TP Hà Nội.
  • Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Đình Vĩnh, chức vụ: Giám Đốc.